ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel A: Zakelijke gegevens

Make Up Clinic

Is een G.C.V. en handelt onder de naam “Make Up Garden”
Ingeschreven bij de Kruisbank van ondernemingen met ondernemingsnummer: 677907066 Adres: Lange Koepoortstraat 9 2000 te Antwerpen, België.

Make Up Garden / Academy

Make Up Academy Antwerpen (MUAAntwerpen) is het opleidingscentrum van Make Up Clinic.

Make Up Garden / Showroom

Make Up Garden Showroom (MUGShowroom) is de groothandel voor Emité make Up van Make Up Clinic

Make Up Garden / Shop

make Up Garden Shop (MUGShop) is de retail winkel van Make Up Clinic

Make Up Garden / Academy MUAAntwerpen

is een privé opleidingscentrum gespecialiseerd in professionele make up opleidingen, workshops en haarstyling opleidingen die worden verzorgt door het team van Previa Hair Care

Artikel B: De overeenkomst

1. Alle aanmeldingen voor de opleidingen en workshops worden gedaan via de shop op de website van Make Up Academy Antwerpen.
2. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de aanvang van de gewenste opleiding.
3. Aanmelden kan alleen na het accepteren van deze algemene voorwaarden
4. De prijzen vermeld bij de opleiding zijn bindend, zowel voor de cursist als voor MUAAntwerpen
5. MUAAntwerpen behoudt zicht het recht voor aanmeldingen te weigeren en de overeenkomst per direct te beëindigen indien de student zijn verplichtingen naar MUAAntwerpen toe niet volledig nakomt.
6. De overeenkomst is pas compleet na de eerste betaling van het lesgeld en goedkeuring van MUAAntwerpen die deze bevestiging stuurt via een officiële bevestiging email.

MAKE UP ACADEMY / SHOWROOM / SHOP

Artikel C: Financieel

Kosten

1. Het lesgeld is bepaald door MUAAntwerpen en zijn geldig voor de gehele periode van de betreffende opleiding. Het lesgeld staat vermeld op de website onder de tab ‘kosten en betaalmogelijkheden’ en op in de shop.
2. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht moest de cursus langer duren dan de aangegeven tijd op de website.
3. De kosten van het materiaal zijn optioneel voor de workshops en verplicht voor de professionele opleidingen. Voor de opleiding voor salons wordt er In overleg met MUAAntwerpen bepaald of een cursist les materiaal nodig heeft.. Wanneer een cursist het startpakket niet wenst aan te schaffen wordt er een lijst met producten en penselen die nodig zijn voor de opleiding verstuurd via email. Samen wordt er dan bekeken wat er nog nodig is en hier wordt dan een offerte voor gemaakt. Het is verplicht om alle producten en penselen die gebruikt worden tijdens de opleiding in bezit te hebben zodat de opleiding voor iedereen gelijk is – merk en oorsprong is niet belangrijk. MUAAntwerpen voorziet een ruim aantal alternatieve producten die gebruikt kunnen worden tijdens de lessen.

Facturering

1. Na betaling van het volledige lesgeld of een aanbetaling hiervan wordt er een factuur gestuurd per email.
2. Bij betaling in meerdere keren worden er na de inschrijving facturen gestuurd voor de overige betalingen. De eerstvolgende betaling dient dan te gebeuren binnen 30 dagen na inschrijving. De eventuele derde betaling dient te gebeuren binnen 60 dagen na inschrijving.
3. Wanneer er een afspraak is gemaakt om het volledige bedrag in 2 of 3 delen te betalen dan moet het eerste deel betaald zijn 14 dagen voor aanvang van de opleiding

Betaling

1. De cursist dient zich te houden aan het afgesproken betalingstermijn. Bij verzuim behoudt MUAAntwerpen zich het recht voor om het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente te verhogen vanaf de datum waarin het verzuim is gestart. Voorafgaand wordt minimaal één aanmaning verstuurd.
2. Indien de student of de financiële verantwoordelijke niet voldoet aan de betalingsverplichting zal het openstaand bedrag overgedragen worden aan een incassobureau. Alle incasso en eventueel gemaakte gerechtelijke kosten komen ten laste van de student.

Annulering

1. Annulering van een opleiding is mogelijk en wanneer deze binnen de annuleringstermijn valt dan kan dit telefonisch of via email. Zodra de annulering buiten de annuleringstermijn valt kan deze alleen nog gedaan worden via een aangetekend schrijven. De datum van de poststempel geldt als officiële datum van annulering.

Annuleringskosten

1. Bij annulering tot 45 dagen voor aanvang van de opleiding worden er €50 administratieve kosten in rekening gebracht.
2. Bij annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de opleiding worden er €50 administratieve kosten en 10% van het lesgeld in rekening gebracht.
3. Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de opleiding worden er €50 administratieve kosten en 25% van het lesgeld in rekening gebracht.
4. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding worden er €50 administratieve kosten en 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
5. Bij annulering tot 6 dagen voor aanvang van de opleiding, of hierna worden er €50 administratieve kosten en 100% van het lesgeld in rekening gebracht.
6. Niet aanwezig zijn op de lessen om eender welke reden kan nooit tot vermindering van het lesgeld leiden. 7. Voortijdig stoppen met de opleiding om eender welke reden kan nooit tot vermindering van het lesgeld leiden.

Artikel D: Stage

1. MUAAntwerpen werkt met veel evenementenbureaus, theater-en film producties en fotografen samen en doet er alles aan om de cursisten van de beroepsopleiding van stageplaatsen te voorzien.
2. MUAAntwerpen bepaald of de cursist klaar is voor een stageopdracht. Het is dus nooit een garantie dat een cursist een stageopdracht toegedeeld krijgt.
3. Stageopdrachten zullen bekend gemaakt worden tijdens de lessen, via email of via de website.
4. Stageplaatsen zijn onbetaalde opdrachten met doel om ervaring op te doen.
Artikel E: Manier van lesgeven

1. MUAAntwerpen maakt gebruik van de meest moderne technieken in lesgeven. Er wordt gewerkt met elektronische apparatuur. Bij een defect aan deze apparatuur gaat de les gewoon door. MUAAntwerpen geloofd niet in voorgeschreven lesmateriaal en gaat ervan uit dat de cursist er alles aan zal doen om zelf zoveel mogelijk te noteren en vragen te stellen tijdens de lessen.
2. MUAAntwerpen is niet verantwoordelijk voor de inzet of gebrek aan inzet van de cursist. Niet iedereen leert even snel en elke cursist zal op een ander niveau werken. MUAAntwerpen zal iedereen evenveel aandacht geven tijdens de lessen.
3. Wanneer MUAAntwerpen vindt dat een cursist extra lesuren nodig heeft dan zullen deze kosteloos worden aangeboden. Deze regeling is niet geldig voor een andere workshop of opleiding.
4. De cursisten werken op een model of op elkaar. Dit staat vermeld in het lesprogramma wat de cursist ontvangt voor aanvang van de desbetreffende opleiding of workshop.
5. De cursisten voorzien zelf een model. Wanneer een cursist geen model kan voorzien dienen zij dit minimaal 24 uur voor de lesdag te laten weten. MUAAntwerpen zal dan proberen een model te voorzien, maar nooit met zekerheid. Wanneer een model voorzien door MUAAntwerpen een vergoeding vraagt zal dit in overleg met de cursist worden besproken en goedgekeurd.
6. Het lesprogramma zal via email worden toegestuurd, uiterlijk één week voor de eerste lesdag.

7. MUAAntwerpen behoudt zich het recht voor het lesprogramma te wijzigen. Wijzigingen aan het lesprogramma zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Artikel F: Fotoshoots

1. De fotoshoots voor de basis, beroeps en advanced opleiding zullen ten minste een week vooraf besproken worden. MUAAntwerpen verzorgt de fotograaf en de professionele modellen voor deze shoots.
2. MUAAntwerpen bepaald het model voor de cursist.
3. Kleding, pruiken en andere accessoires dienen voorzien te worden door de cursist.
4. De cursist is verantwoordelijk voor zijn model, ook als het model een verwonding oploopt door toedoen van de cursist.

Artikel G: Annulering Opleiding door MUGA

1. Bij overmacht of bij onvoldoende deelname behoud MUAAntwerpen zich het recht voor de opleiding uit te stellen of te verplaatsen naar een andere datum en aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid van de ontstane schade.
2. MUAAntwerpen is verplicht uitstel of annulering uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding aan de cursist bekend te maken.
3. Bij uitstel zal MUAAntwerpen er alles aan doen om de opleiding zo spoedig mogelijk alsnog te laten doorgaan.
4. Bij annulering van de opleiding door MUAAntwerpen zal het reeds betaalde lesgeld worden gecrediteerd.

Artikel H: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen MUAAntwerpen en de cursist.
2. MUAAntwerpen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzingen worden via email bekend gemaakt. Wanneer het om een onmiddellijke wijziging gaat treedt deze in werking 14 dagen na bekendmaking.
3. De Belgische wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten van deze algemene voorwaarden.
4. MUAAntwerpen is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële of fysieke schade opgelopen tijdens de lessen.
5. Na het goedkeuren van deze algemene voorwaarden en betalen van het eerste lesgeld zijn deze voorwaarden direct van toepassing.
6. MUAAntwerpen gaat ervan uit dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen voor het inzenden van het inschrijfformulier.